Forside


FUGLESKYDNING 2021


Bestyrelsen for Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab har den store glæde at kunne meddele, at der afholdes FUGLESKYDNING torsdag den 8. juli 2021 med udmarch fra Restaurant Mumm kl. 07.00.


Fugleskydningsdagens afvikling bliver tæt på det vi alle forbinder med en normal fugleskydning. Eneste undtagelse bliver, at vi desværre er nødt til at undlade aftenfesten med vore dejlige og charmerende damer.
Fugleskydningsdagen slutter på skydepladsen i Strandskoven kl. 18.00.


BEMÆRK: Gyldigt Coronapas/negativ test skal forevises ved indgang til Restaurant Mumm.


For tilmelding, se annonce i Ærø Ugeavis.VINTER- OG SOMMERGENERALFORSAMLING


Fredag den 11. juni 2021 deltog 54 skydebrødre i et fællesarrangement for Vintergeneralforsamling og Sommergeneralforsamling. Det blev en hyggelig aften i Arrebohallen.


Der blev blandt andet afholdt valg til bestyrelsen. Efter tur afgik Kaptajn Leo Holm Petersen, Forplejningsminister Benny Lykke Thornfeldt og Finansminister Lars Kristiansen. Alle tre ønskede og modtog genvalg.


1. suppleant, Vognmand Erik Eriksen indtrådte april 2020 i bestyrelsen efter tidligere formand Jesper Flindts bortgang. Bestyrelsen vil gerne takke Erik Eriksen for en god arbejdsindsats i bestyrelsen for det gamle selskab.


Som nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Jesper Flindt foreslog bestyrelsen Bedemand Torben Andersen. Torben blev valgt.


Som suppleanter blev Virksomhedskonsulent Hans Peter Rønn Bolding og Vognmand Erik Eriksen valgt til henholdsvis 1. og 2. suppleant.


Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
               Edmund Fugl Rasmussen, formand, Statsminister
               Lars Kristiansen, næstformand, Kasserer, Finansminister
               Benny Lykke Thornfeldt, Forplejningsminister
               Leo Holm Petersen, Kaptajn
               Torben Andersen, Materielminister
               Jan Ivert Kristensen, Krigsminister
               Rasmus Lykke Grinderslev Skov, Minister for tekniske anliggender